top of page

การสร้างแบรนด์บนแอพ Messenger: เข้าถึงผู้ชมที่เป็นเจ้าของสื่อดิจิทัล

Mascot Branding

Client: Acecook

Market: Vietnam

Character: Piyomaru & Usagyuuun

Challenge

Acecook ได้สร้างการความสนใจอย่างมากกับสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “Hao Hao” ในประเทศเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตาม แบรนด์ของเขาก็ไม่ลึกซึ้งไปถึงใจของผู้คนเท่าที่ควร

Solution

ด้วยมาสคอตประจำ Acecook อย่าง ‘Tasty Kid’ ในสติ๊กเกอร์ชุดใหม่ของ Piyomaru ที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดบน Zalo ด้วยความโดดเด่นและการใช้งานได้จริงของ Piyomaru ซึ่งผ่านการพิสูจน์ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 79 ล้านครั้ง

Results

1M

Downloads

1.49x

Usage Per DL

MF20-24

Reach

bottom of page