top of page

ออกแบบโฆษณาเฟสบุ๊คสำหรับงาน Job Fair

Social Media Content

Client: Big C

Market: Thailand

Product: Recruitment Department

Challenge

Facebook มีข้อจำกัดและข้อบังคับมากมายเกี่ยวกับโฆษณารับสมัครงาน นั้นจึงทำให้ BIG-C พบกับปัญหาที่ยากมากๆ สำหรับการรับสมัครพนักงานใหม่โดยเฉพาะช่วงที่มีการจัดงานการรับสมัครงาน

Solution

เราจึงได้ปรับปรุงงานดีไซน์ในรูปสำหรับโฆษณา ให้มีความเป็นมากขึ้นและสอดคล้องกับกฎระเบียบ เรายังได้ปรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ของโฆษณาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอีกด้วย

Results

30%

Candidates  increased

25%

CPA Cheaper

0

AdvertisingRejection

bottom of page