top of page
  • cwongsurasil

เทพเจ้ากับมาสคอต
ความเชื่อเรื่องเทพเจ้านั้นมีอย่างแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก ทั้งที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น เทพกรีก เทพฮินดู เทพจีน เทพญี่ปุ่น ฯลฯ และอาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันเฉพาะกลุ่ม


เทพพระเจ้าสำหรับหลายๆ คนเป็นปัจจัยยึดเหนี่ยวสำคัญเลยในการใช้ชีวิต เป็นที่พึ่งที่ทั้งทางใจและทางโลก เทพมีอิทธิพลอย่างมากกับวิถีชีวิตคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


เทพแต่ละพื้นที่ แต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ แต่ละความเชื่อ ก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ความเฉพาะของแต่ละที่ แต่ว่าสิ่งที่เทพทุกที่มีจุดรวมเหมือนกันนั้นก็คือ เทพเจ้านั้นจะต้องเป็นสิ่งแทนของอะไรสักอย่าง หรือถ้าพูดง่ายๆ เทพต้องเป็นเทพแห่งอะไรสักอย่าง


การมีอยู่ของเทพนั้นแต่อดีตกาลก็เป็นเหมือนการให้คำตอบกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือการรับรู้และรับมือของมนุษย์เราทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่นเทพเจ้ากรีก ที่เทพทุกองค์จะต้องเป็นตัวแทนของอะไรสักอย่าง เช่น เทพเจ้าซุส เทพแห่งสายฟ้า, เทพอธีน่า เทพแห่งปัญญา เทพอพอลโล่เทพแห่งพระอาทิตย์ ฯลฯ


จะไม่มีการกำเนิดของเทพเจ้าขึ้นมาเป็นแค่เทพเฉยๆ อย่างเทพเล็กเทพน้อยต่างๆ ยังต้องเป็นตัวแทนแสดงถึงอะไรสักอย่างเลย


ไม่ใช่เพียงเทพกรีกแต่เป็นเทพจากทุกที่เองก็ต้องมีรูปแบบ แบบนี้เหมือนกัน แต่ก็แค่แตกต่างกันออกไปตามแต่ความเชื่อนั้นเอง


ซึ่งนี้เองที่ทำให้ภาพรวมของเทพนั้นเปรียบเสมือนกับมาสคอต


มาสคอตในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ แทน อะไรสักอย่างอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทีมกีฬา สินค้า แบรนด์ จังหวัด เทศกาล ฯลฯ ดังนั้นเอง เทพเจ้ากับมาสคอตจึงมีจุดเหมือนกันที่ตรงนี้ ตรงที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสิ่งแทนอะไรบางอย่างนั้นเอง


ในปัจจุบันมาสคอตเองก็ค่อนข้างมีอิทธิพลสูง ไม่ต่างจากเทพเจ้าในสมัยที่ผ่านมาเลย เพราะว่ามาสคอตนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนมากอยู่พอสมควร แต่ก็เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันจึงมีความต่างจากอดีตอยู่บ้างพอสมควร


เพราะว่าในอดีตคงไม่มีใครสามารถหาซื้อเคสโทรศัพท์รูปเทพเจ้าซุสได้เหมือนทุกวันนี้แน่นอน


ถึงแม้จะดูมีจุดรวมที่คล้ายกัน แต่ก็ความแตกต่างระหว่างเทพเจ้าและมาสคอตก็คือ เทพเจ้ายังถูกมองเป็นสิ่งที่สูงส่ง เหนือจากชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ อยู่สูงที่จะเอื้อมถึง และความสัมพันธ์ต่อผู้คนคือการเคารพบูชา ขอพร ขอพลัง ขอสิ่งต่างๆ มากมาย


ในขณะที่มาสคอตนั้นเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เป็นเหมือนเพื่อน เหมือนคนรู้จัก ถึงจะแม้จะมีคนบูชามาสคอตบางตัวบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ในรูปแบบเดียวกับที่บูชาพระเจ้า อย่างเช่นลัทธิต่างๆ


มาสคอตเองในปัจจุบันก็เข้ามาเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนมากมาย ในรูปแบบที่เทพเจ้าทำไม่ได้ และคงจะทำไม่ได้ แต่มาสคอตเองก็ไม่สามารถทำอะไรแบบเทพเจ้าได้เหมือนกัน


แต่ปัจจุบันเราก็จะเห็นการปรับแปลงเทพเจ้าให้ดูมีความเข้าถึงง่ายมากขึ้น ให้ดูน่ารักมากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นเองเทพเจ้าก็ไม่สามารถมาเป็นมาสคอตได้อย่างเต็มตัวจริงๆ เพราะว่าเทพเจ้านั้นมีภาพจำที่ชัดเจนในการเป็นเทพแทนสิ่งต่างๆ ไปแล้ว


ส่วนมาสคอตเองก็คงไม่สามารถไปถึงขั้นเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนสิ่งนั้นๆ อย่างสมบูรณ์ได้เลย อาจจะเป็นได้ขั้นสมมติเทพล่ะมั้ง

7 views
bottom of page