top of page
quansite_v2_yellow.png

SERVICE 03

Digital
Marketing

01Sketch_WebsiteAW-(2.png

Consumer DATA

เราได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานอย่างดี

DATA × CREATIVE × STRATEGY

SUCCESSFUL BRAND COMMUNICATION

STRATEGY

ทำโปรเจ็คให้กับลูกค้าสำเร็จไปแล้วมากกว่า 1000 โปรเจ็ค

CREATIVE

อยู่ในธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์มากว่า 10 ปี

Media Channels we support

white.jpg

Facebook The biggest Social Media

facebook.png
instagram.png

Instagram Photo sharing No.1

LINE_logo.svg.png

LINE No.1 Chat App in Asia

Google__G__Logo.svg.png

Google No.1 Search engine

youtube-red-squircle.png

Youtube The largest Video sharing

tv.png

Other Traditional media

Our Services

วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กิจการของท่านเติบโตอย่างถูกทาง

เราให้บริการ

วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

วางแผนจัดการต้นทุน

ตั้งเป้าหมายและตั้งค่า KPI เพื่อชี้วัดความสำเร็จ

ฯลฯ

Marketing and Strategy Planning

สร้างผลงานอย่างมืออาชีพให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

เราให้บริการ

ผลิตคลิปวิดีโอ

ออกแบบกราฟิก

ออกแบบเว็บไซต์

งานเขียนสุดสร้างสรรค์

ฯลฯ

Creative content Production

เลือกช่องทางสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ วิเคราะห์และจัดการให้แคมเปญได้ผลสูงสุด

เราให้บริการ

โฆษณาบน Facebook

โฆษณาบน Twitter

โฆษณาบน Instagram

ฯลฯ

โฆษณาบน Google

Media Buying Advertising Management

Google__G__Logo.svg.png
facebook-icon-preview-1.png
new_instagram_logo-1024x1024.jpg
  • さえずり

ทำให้แบรนด์ของคุณโด่งดังมากขึ้นโดยการนำหัวใจหลักของแบรนด์มาใช้อย่างถูกวิธีและสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นเอกลักษณ์

เราให้บริการ

บริหารจัดการแบรนด์

การตลาดอีเว้นท์

ให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

สำรวจเทรนด์ของตลาด

ฯลฯ

Branding & Public Relation

tv.png

CASE STUDIES

DIGITAL MEDIA

bottom of page